incense.se

r  e  s  e  u  t  v  e  c  k  l  a  r  n  a

Utbildningsresor

Vår kärnverksamhet har sedan vi satte igång varit att hjälpa till att förmedla kunskaper om och erfarenheter av de länder vi arbetar i. Framför allt anordnar vi fältstudie- och utbytesresor för elever och studieresor för lärare i svenska skolan. Men vi arrangerar gärna utbildningsresor också för kommuner, organisationer och företag. Vi ordnar studiebesök på svenska och inhemska institutioner, företag mm enligt deltagarnas önskemål, guidar och föreläser på sevärdheter om historia, samhällsförhållanden, intressanta personer, politik, religion mm. Vi håller lektioner och föredrag om särskilt intressanta ämnen, och vi lägger upp utbyten och familjeboende i samverkan med partnerskolor i landet vi besöker. 

Kontakta oss på incenseinchina@yahoo.se för att få din egen specialarrangerade studieresa.

 

naturfotograf