incense.se

r  e  s  e  u  t  v  e  c  k  l  a  r  n  a

Om incense

incense är ett kunskaps-, utbildnings- och reseföretag som drivs av Mats Sandberg och Stefan Wennerholm.

incense gör utbildnings-, fältstudie- och utbytesresor för svenska skolor, myndigheter, institutioner, organisationer och företag till Asien och Europa.

incense skräddarsyr och specialdesignar resor för privata sällskap och grupper av alla de slag, för vänkretsen, för familjen och släkten, för föreningen.

incense arrangerar kunskapsbaserade resor som bjuder på nära kontakter med människor och miljöer i de länder vi besöker. incense reser till länder och regioner som vi är intresserade av, har ett stort engagemang för och gedigen kunskap om.

incense är registrerat och har sitt säte i Kalix.

Historien om incense 

incense uppstod i Peking 2003. Stefan Wennerholm var dessförinnan vid Pekings universitet (Beida) på stipendium från Svenska institutet. Mats Sandberg var lektor i svenska vid Pekings universitet för främmande språk (Beiwai). Vi diskuterade mycket det Kina vi befann oss i och reste runt i det stora landet. Efter två års undervisning åkte Mats tillbaka till Sverige för att undervisa på gymnasiet och vid Luleå tekniska universitet samt arbeta med språkutvecklingsprojekt medan Stefan fortsatte sin kinaverksamhet. Mats hade dock blivit tillräckligt biten av Kina för att ta sig tillbaka till Peking under våren 2002 för att själv läsa lite kinesiska. Stefan hade då börjat arbeta med resor, och drog senare med sig Mats in i resebranschen. Våren 2003 återvände Mats till svenskundervisningen i Peking. Samtidigt drabbade SARS-epidemin Kina. Alla lämnade landet. Men vi hade fått en förfrågan om att vara med och anordna "Den Globala Resan" till Kina, och behövde en plattform för det. Så vi bestämde oss för att slå ihop Stefans kinakunskaper med Mats lärarerfarenhet och registrerade den kunskapsförmedlande reseverksamheten incense. Sedan dess har allt rörande resor varit vårt kall. 

incense?

”Incense” betyder ju ”rökelse” på engelska, och rökelsen har i alla tider stigit mot himlen från tempel och palats för att sprida harmoni och insikt. Rökelse är starkt knuten till kultur och tradition i stora delar av Asien och har en viktig symbolisk betydelse i de länder vi verkar. Harmoniska resor vill vi anordna och insikter om de länder vi besöker vill vi förmedla. Vi är medvetna om att "to be incensed" på engelska betyder att vara rejält heligt arg. Det är vi emellertid inte.

Stefan har länge närt ett stort intresse för Kina och Östasien. Under några år reste han på egen hand i Kina och Sydöstasien. Därefter tyckte han att kunskaperna kanske behövde formaliseras vilket han gjorde med en filosofie magister-examen från Östasienlinjen vid Stockholms universitet med kinesiska som huvudämne. Sin kinesiska har han sedan förfinat med tre år på Pekings universitet. Under utbildningstiden ingick en termin på universitetet i Kunming i Yunnanprovinsen. Han började i resebranschen 2001 och har sedan dess varit involverad i resor av alla de slag till Kina, Tibet, Vietnam, Laos, Kambodja, Burma, Indien, Nepal, Nordkorea mm.

Mats är i grunden gymnasielärare i svenska och engelska, utbildad vid Uppsala universitet, men också med en termin vid University of Wales, Lampeter, Storbritannien. Efter examen arbetade han främst på gymnasiet i hemorten Kalix, men också i Sundsvall och vid lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet. Mats kom till Kina första gången 1999, då han började arbeta som lektor i svenska vid Pekings universitet för främmande språk. Sammanlagt undervisade han tre och ett halvt år där. Under åren som lärare i Kalix var Mats starkt engagerad i att bygga upp ett utbyte med Lampeter i Wales och ledde många studieresor dit för elever. Sin första gruppresa till Kina ledde han 2002.

Vi har var för sig bott och arbetat i Sverige och utomlands under många år och under de senaste åren har vårt verksamhetsområde vidgats till allt fler länder i Asien och Europa. I incense har vi hela tiden arbetat med att förmedla kunskapar om länderna vi verkat i. Idag fortsätter vi detta arbete och vårt fokus ligger på reseproduktion, skrivande och framtagande av nya idéer och koncept samt att leda resor ute i de aktuella länderna. Att få vara ute och göra resorna ger oss också ideala möjligheter för att ta fram de bästa resorna.